MỄ MỄ KHÔNG MẶC ÁO DZÚ KHI LIVESTREAM CÙNG LINH NGỌC ĐÀM

Mình là một Fans hâm mộ của Misthy đã lâu.Và mình lập kênh này nhằm lưu giữ những kỷ niệm đẹp của Misthy với Uyên Pu và cô em LNĐ.
Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi.